Stop ventil

Vhodné opatrenie proti veľkokapacitnému úniku vody


Veľkým škodám sa dá zabrániť nielen s pomocou detektoru úniku vody, ale aj stop ventilu. Na ňom si môžete nastaviť maximálne množstvo vody, ktoré smie ventilom jednorazovo neprerušovane pretiecť. Pokiaľ kontinuálny prietok dosiahne maximum, stop ventil prívod vody sám uzavrie.